گِرد – دُور لبنیات محصولات جریمه نقدی افزایش قیمت

گِرد – دُور: لبنیات محصولات جریمه نقدی افزایش قیمت اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی توضیحات رییس‌دیوان‌محاسبات راجع به اخذ ١٠ریال اضافی از هر پیامک

منزل ملت به نقل از رییس دیوان محاسبات کشور،نوشت: توقف اخذ ١٠ ریالی از پیامک جهت واریز به خزانه که در بخش درآمدی بودجه آینده نگری شده است تخلف است.

توضیحات رییس‌دیوان‌محاسبات راجع به اخذ ١٠ریال اضافی از هر پیامک

توضیحات رییس دیوان محاسبات راجع به اخذ ١٠ریال اضافی از هر پیامک

عبارات مهم : قانون

توضیحات رییس‌دیوان‌محاسبات راجع به اخذ ١٠ریال اضافی از هر پیامک

منزل ملت به نقل از رییس دیوان محاسبات کشور،نوشت: توقف اخذ ١٠ ریالی از پیامک جهت واریز به خزانه که در بخش درآمدی بودجه آینده نگری شده است تخلف است.

عادل آذر با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اضافه دریافت ١٠ ریالی پیامک و بررسی آن در دیوان محاسبات، گفت: از آنجا که این اقدام در قانون بودجه ردیف درآمدی دارد، لذا دیوان محاسبات اصرار به اجرای این حکم قانونی دارد و این مبلغ باید حتما دریافت شود.

منزل ملت به نقل از رییس دیوان محاسبات کشور،نوشت: توقف اخذ ١٠ ریالی از پیامک جهت واریز به خزانه که در بخش درآمدی بودجه آینده نگری شده است تخلف است.

رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه اختلاف نظری راجع به دریافت یا عدم دریافت این مبلغ ١٠ ریالی از پیامک وجود دارد، افزود: گویا بعضی نهادهای دیگر اظهار داشته اند که چون احکام و ردیف های هزینه ای این درآمد مشخص نبوده این اقدام دریافت ١٠ ریالی باید متوقف شود.

درآمد را به بهانه مشخص نبودن هزینه نمی توان متوقف کرد

وی ادامه داد: دیوان محاسبات بودجه را دو بخش دیده و حکم درآمد و هزینه را جدا می بیند، براساس بعضی شنیده ها دریافت این مبلغ متوقف شده است که به هیچ وجه نباید متوقف شود و اگر این اتفاق بیفتد از نظر دیوان محاسبات تخلف محسوب شده است و رخ داده است.

توضیحات رییس‌دیوان‌محاسبات راجع به اخذ ١٠ریال اضافی از هر پیامک

عادل آذر با بیان اینکه حسابرس های دیوان محاسبات هم اکنون در حال بررسی این عنوان هستند، یادآور شد: اگر هزینه ای جهت این بخش تعریف نشده به عنوان درآمدهای دولت محسوب می شود و نمی توان درآمد دولت را به این علت که هزینه آن مشخص نشده متوقف کرد.

رییس دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه براساس قانون باید قانون بودجه اجرا شود و در غیر اینصورت تخلف محسوب می شود، تصریح کرد: احکام دائمی کشور می گوید آنچه که در قانون بودجه مشخص شده است حکم قطعی بود حال می توان در برابر آن ردیف هزینه آینده نگری کرده یا آینده نگری نکرد.

منزل ملت به نقل از رییس دیوان محاسبات کشور،نوشت: توقف اخذ ١٠ ریالی از پیامک جهت واریز به خزانه که در بخش درآمدی بودجه آینده نگری شده است تخلف است.

واژه های کلیدی: قانون | دریافت | قانونی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs