گِرد – دُور لبنیات محصولات جریمه نقدی افزایش قیمت

گِرد – دُور: لبنیات محصولات جریمه نقدی افزایش قیمت اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار بین الملل ساختار شورای عالی نظامی ترکیه عوض کردن یافت

ساختار شورای عالی نظامی ترکیه بر اساس بخشنامه در حکم قانون ریاست جمهوری این کشور عوض کردن یافت. 

ساختار شورای عالی نظامی ترکیه عوض کردن یافت

ساختار شورای عالی نظامی ترکیه عوض کردن یافت

عبارات مهم : ترکیه

ساختار شورای عالی نظامی ترکیه بر اساس بخشنامه در حکم قانون ریاست جمهوری این کشور عوض کردن یافت.

به گزارش ایرنا، بر اساس این تصمیم، شورای عالی نظامی ترکیه با فراخوان معاون مدیر جمهوری که از سوی مدیر جمهوری به عنوان مدیر این شورا گزینش خواهد شد، هر سال حداقل یک بار تشکیل خواهد شد و مدیر جمهوری نیز در صورتی که مورد نیاز باشد، می تواند این شورا را تشکیل دهد.

بر اساس این بخشنامه، با حکم ریاست جمهوری ترکیه، معاونان مدیر جمهوری، وزیر دارایی و خزانه داری و وزیر آموزش ملی نیز عضو شورای عالی نظامی خواهند بود.

ساختار شورای عالی نظامی ترکیه عوض کردن یافت

در این بخشنامه، ستاد کل ارتش ترکیه زیرمجموعه وزارت دفاع این کشور قرار گرفته و پروفسور محمد چلیک معاون مدیرکل شرکت صنایع دفاعی نظامی ترکیه(آسلسان) به عنوان عضو شورای آموزش عالی گزینش شده است است.

بر اساس مفاد آخرین بخشنامه در حکم قانون ترکیه، همچنین شورای امنیت ملی این کشور با درخواست شخص مدیر جمهوری هر دو ماه یک بار تشکیل جلسه خواهد داد و معاون مدیر جمهوری در غیاب وی ریاست جلسات را بر عهده خواهد داشت.

ساختار شورای عالی نظامی ترکیه بر اساس بخشنامه در حکم قانون ریاست جمهوری این کشور عوض کردن یافت. 

بر اساس این بخشنامه دولتی، اداره کل اوقاف به عنوان زیر مجموعه وزارت فرهنگ و گردشگری فعالیت خواهد کرد و شرکت مدیریت بحران و اوضاع اضطراری نیز زیر مجموعه وزارت کشور خواهد بود.

همچنین بر اساس این بخشنامه، آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه(تیکا) و ریاست جامعه ترک های خارج از کشور و جوامع خویشاوند، زیر مجموعه وزارت فرهنگ و گردشگری خواهد بود.

شورای عالی نظامی ترکیه از سال 1972 تشکیل شده است و حداقل هر سال یک جلسه رسمی تشکیل می دهد و این شورا عالی ترین مرجع تصمیم گیری نیروهای مسلح و قوای نظامی ترکیه به شمار می رود.

ساختار شورای عالی نظامی ترکیه عوض کردن یافت

دولت ترکیه بعد از انتخابات سوم تیرماه جاری و بر اساس مفاد همه پرسی تغییرات قانون اساسی که اوایل بهار سال گذشته به تایید مردم این کشور رسید، در حال عوض کردن سیستم حکومتی و گذر از نظام پارلمانی به ریاستی است.

بر این اساس، ساختارهای تشکیلات اداری و دولتی این کشور در حال تغییرات اساسی هست.

ساختار شورای عالی نظامی ترکیه بر اساس بخشنامه در حکم قانون ریاست جمهوری این کشور عوض کردن یافت. 

واژه های کلیدی: ترکیه | وزارت دفاع | وزارت کشور | ریاست جمهوری | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs